Y Neuadd • The Hall
  • Y Neuadd • The Hall
  • Y Neuadd • The Hall
  • Y Neuadd • The Hall
  • Y Neuadd • The Hall
  • Y Neuadd • The Hall
  • Y Neuadd • The Hall

Y Neuadd • The Hall

Dyma'r lle mwyaf yn Yr Hen Lys. Ar gael i'w llogi gyda'r nos ac am nifer ddethol o ddyddiau trwy gydol y flwyddyn. Cysylltwch â manager@theoldcourthouse.wales i logi diwrnod llawn.

This is the largest space within Yr Hen Lys. Available to hire in the evenings and for a select number of days throughout the year. Please contact manager@theoldcourthouse.wales for full day hire.
Cysylltwch • Get in touch