• Tu Allan • Outside

  Helen Job

   

  broken image

  Tu Allan

  Arddangosfa o peintiadau tirlun

  gan Helen Job

  Bryniau Clwyd, Dyffryn Clwyd a Mynydd Hiraethog. Rydyn ni wedi'n bendithio â'n tirweddau lleol.

   

  Gall Rhostiroedd Dinbych (Mynydd Hiraethog) ymddangos yn euraidd o dan awyr las; mae arlliwiau amrwd ac ocr yn drech o dan un llwyd. Ar fachlud haul maent yn goch ac yn y glwyllnos, maent yn arnofio, llwyd, arian a du. Mae'r niwl yn cyd-fynd â'r llinell rhwng y nefoedd a'r ddaear ac mae dŵr yn adlewyrchu'r awyr mewn llynnoedd, pyllau a rhychau. mae’r rhosydd yn ymddangos yn dyner a phrydferth. O dan gymylau storm neu mewn niwl a glaw maent yn ymddangos yn fygythiol, yn waharddol ac yn ddirgel. Mae ymyl planhigfa goedwig dywyll yn cyferbynnu â lliwiau melyn a gwyrdd glaswellt ifanc yn y tir corsiog. Mae ymylon dyfroedd tywyll Llyn Brenig yn cyferbynnu â thwf ffrwythlon cyrs, gweiriau a mwsoglau.

   

  Dywed rhai bod y rhostiroedd yn llwm ac yn amddifad o unrhyw nodweddion canfyddadwy. Nid wyf erioed wedi gweld hyn yn wir. Mae'n dirwedd sy'n ad-dalu arsylwi heb ragfarn.

   

  Mae gwaith bychan hwn, wedi ei gynllunio I orfodi’r gwyliwr, i groffu’n glos i mewn i’r ffram – ffenestr fach ar y rhosydd anferthol sy’n creu eiliad rhithiol rhwng y gwyliwr a’r darlun.

   

  Helen Job

   

  Mae Helen Job yn arlunwraig lleol, wedi ei magu un Rhuthun, ar hyn o bryd mae hi’n byw yn Mheniel yn ymyl Mynydd Hiraethog, ond gyda golygfeydd tuag at y mor, Dyffryn Clwyd a Chastell Dinbych. Oddi yma, gall gadw golwg ar y tywydd yn mynd a dod, lle fel nyth yr eryr gyda holl fanteision yr awel yn yr Haf, ac anfanteision y twyntoedd cryf yn y Gaeaf, ond gydag aer pur, glan, heddwch a llonyddwch.

   

  broken image

  Outside

  An exhibition of landscape paintings by Helen Job

  The Clwydian Range, the Vale of Clwyd and Mynydd Hiraethog. We are blessed with our local landscapes.

   

  The Denbigh Moors (Mynydd Hiraethog) can appear golden under a blue sky; raw umber and ochre hues prevail under a grey one. At sunset they are red and in the gloaming they float, grey, silver and black. The mist blurs the line between heaven and earth and water reflects the sky in pools, puddles and ruts. In fine weather the moors can appear benign and beautiful. Under storm clouds or in mist and rain they appear menacing, forbidding and mysterious. The edge of a dark forest plantation contrasts with the yellow and green hues of young grass in the wetlands. The edges of the dark waters of Llyn Brenig contrast with the lush growth of reeds, grasses and mosses.

   

  Some say the moors are bleak and devoid of any discernible features. I have never found this to be the case. It is a landscape that repays observation without prejudice.

   

  These small works are designed to make the onlooker peer into the frame closely – a small window on the vast moors creating an intimate moment between viewer and image.

   

  Helen Job

   

  Helen Job is a local painter. Raised in Ruthin she now lives in Peniel, close to the moors but with views to the sea, the Vale of Clwyd and Denbigh Castle. From here she can observe the weather coming and going, an eyrie-like place with all the benefits of breezes in summer and disadvantages of gales in winter but with pure, clear air, peace and quiet.

 • Tu Allan

  gan Helen Job 

   

  Outside

  by Helen Job

   


  Fideo mewn Saesneg efo is-deitlau Cymraeg

  English Video with Welsh Sub-titles