• Yr Hen Lys

  The Old Courthouse

  Canolfan Gymunedol, Dinesig ac Ymwelwyr i Rhuthun

  A Community, Civic and Visitor Hub for Ruthin

 • Dyfodol Rhuthun • Ruthin Future

  I gael gwybod am ddigwyddiadau Dyfodol Rhuthun, cliciwch ar y botwm isod:

  To find out about forthcoming Ruthin Future events click the button below:

 • Croeso

  Croeso i'r Hen Lys. Wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad ganoloesol Rhuthun ym Mro hardd Clwyd. Prynwyd yr adeilad o’r 15fed Ganrif gan Gyngor Tref Rhuthun yn 2019, ac mae adnewyddiad llawn, llawn cydymdeimlad wedi arwain at ofod hyfryd i’w fwynhau gan bobl leol ac ymwelwyr.
   
  Yn ystod y dydd bydd yr Hwb Cymunedol, Dinesig ac Ymwelwyr ar agor i bobl alw heibio, edrych ar ein dehongliad hanesyddol, darganfod beth sy'n digwydd yn yr ardal, darllen yr arddangosfa gelf neu gymuned gyfredol a darganfod beth sy'n rhaid i fusnesau lleol ei wneud cynnig. Gyda'r nos mae'r adeilad ar gael i'w logi - edrychwch ar y cyfleusterau a ddarperir yma.

  Welcome

  Welcome to The Old Courthouse. Located in the centre of the mediaeval market town of Ruthin in the beautiful Vale of Clwyd. The 15th Century building was purchased by Ruthin Town Council in 2019, and a full, sympathetic refurbishment has resulted in a beautiful space to be enjoyed by locals and visitors.
   
  During the day the Community, Civic and Visitor Hub will be open for people to pop in, have a look at our historical interpretation, find out what is happening in the area, peruse the current art or community exhibition and discover what local businesses have to offer. In the evening the building is available for hire – check out the facilities provided here.
 • COWORKING

  Coworking

  Coworking

  Yr Hen Lys / The Old Courthouse
  Yng nghanol Rhuthun gyda mynediad i fand eang ffeibr a diodydd poeth, dewch o hyd i ysbrydoliaeth yn ein hadeilad o’r 15ed Ganrif gyda phobl leol eraill. Gyda phrisiau'n dechrau o ddim ond £2.50 y sesiwn hanner diwrnod. Cysylltwch â Kate manager@theoldcourthouse.wales am ragor o fanylion. Archebwch eich lle isod. In the heart of Ruthin with access to fiber broadband and hot drinks, find inspiration in our 15th Century building with other local folk. With prices starting from just £2.50 per half-day session. Please contact Kate manager@theoldcourthouse.wales for further details. Reserve your space below.
  Select date and time
  Event time zone:Europe/London GMT+01:00
  Book Now  
 • broken image

    Mae'r Hen Lys yn leoliad cymeradwy ar gyfer

  Seremonïau Priodas a Phartneriaeth Sifil

   

  Cysylltwch â Kate am fanylion pellach

  manager@theoldcourthouse.wales

   

   

   

  The Old Courthouse is an approved venue for

  Marriage and Civil Partnership Ceremonies

   

  Please contact Kate for further details

  manager@theoldcourthouse.wales

   

 • Arddangosfeydd

  Exhibitions

  Arddangosfeydd celf, treftadaeth a chymunedol

  Art, Heritage and community exhibitions

  Gwirfoddoli

  Volunteering

  Ymunwch â ni ac ymunwch

  Join us and join in

  Cefnogwyr

  Supporters

  Diolch i'r rhai sydd wedi gwneud hyn yn bosibl

  Thanks to those who have made this possible

  Cyngor Tref Rhuthun

  Ruthin Town Council

 • broken image

  Prif Noddwyr Yr Hen Lys

  The Old Courthouse Main Sponsors

 • Cwis Yr Hen Lys • The Old Courthouse Quiz

  Cymerwch ein cwis ar ôl edrych ar arddangosfa Stori Rhuthun

  Take our quiz after looking at the Stori Rhuthun exhibition