Cegin • Kitchen
  • Cegin • Kitchen
  • Cegin • Kitchen

Cegin • Kitchen

Yn cael ei ddefnyddio yn ystod y dydd ar gyfer paned ac amser egwyl, gellir llogi'r lle hwn ar gyfer cyfarfodydd bach gyda'r nos.

Used during the day for paneds and breaktimes, this space can be hired for small meetings in the evening.
Cysylltwch • Get in touch