Arddangosfa Adwerthu • Retail Showcase

Yn ystod oriau agor cyhoeddus cyffredinol bydd yr arddangosfa Manwerthu yn tynnu sylw at ac yn hyrwyddo manwerthwyr, busnesau a gwasanaethau lleol. Ar adegau eraill gall ddarparu ystafell gyfarfod fach neu fan ymneilltuo / gweinydd ar gyfer digwyddiadau sy'n defnyddio'r Neuadd.

During general public opening hours the Retail showcase will highlight and promote local retailers, businesses and services. At other times it can provide a small meeting room or a breakout / server space for events using the Hall.